Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

kasias3112
09:13
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
kasias3112
09:13
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viagriber griber
kasias3112
09:13
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viagriber griber

April 23 2017

15:23
3164 fa2f
Reposted fromviirus viirus vianastypsychotic nastypsychotic
kasias3112
15:23
Reposted frombiru biru vianastypsychotic nastypsychotic
15:23
2363 6987
Reposted fromekelias ekelias vianastypsychotic nastypsychotic
kasias3112
15:23
2246 b30f
Reposted fromverdantforce verdantforce viagifluv gifluv
15:23
15:22
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viahalucine halucine

March 28 2017

kasias3112
13:43
Udawane emocje są mniej krępujące od prawdziwych, bo mamy je pod kontrolą.
— antybohater, a jakże
Reposted fromrawwwr rawwwr vianojka nojka
kasias3112
13:43
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianojka nojka
kasias3112
13:43
8636 ee53
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vianojka nojka
kasias3112
13:43
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianojka nojka
kasias3112
13:43
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianojka nojka
kasias3112
13:43
6741 a1cb
this.
Reposted frombalu balu vianojka nojka
kasias3112
13:43
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianojka nojka
kasias3112
13:43
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea vianojka nojka
13:43
4395 4e51
Reposted fromshitsuri shitsuri vianojka nojka
kasias3112
13:43
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako vianojka nojka
kasias3112
13:43
2665 30d8
Reposted fromPoranny Poranny vianojka nojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl