Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

kasias3112
10:09
Bez seksu nie ma ani związku ani miłości, bo tym co odróżnia związek od każdego innego typu relacji jest to, że ludzie chodzą razem do łóżka.

Seks nie jest może najważniejszą częścią egzystencji, ale z pewnością jest podstawą, która umożliwia zdobycie tego co najważniejsze, a co jest najważniejsze? O to zapytaj siebie.
— Sexcatcher
kasias3112
09:59
... idealna kobieta w nieidealnym świecie też jest przeraźliwie samotna...
— Sexcatcher
Reposted byaggyncorazmniejczujecorazmniejczujeensomme

August 17 2016

kasias3112
00:45
9544 966a 500
Reposted fromselkeys selkeys
kasias3112
00:45
9549 e4f5 500
Reposted fromhushofwar hushofwar
kasias3112
00:45
kasias3112
00:44
kasias3112
00:44
9590 3de7
part 2
tfw ur bf is not into rimming 
Reposted fromcumslutluke cumslutluke
kasias3112
00:43
9637 d4db 500
Reposted fromAlfredQuest AlfredQuest
kasias3112
00:43
9646 f943
Reposted fromAlfredQuest AlfredQuest
kasias3112
00:43
9653 9506
Reposted fromAlfredQuest AlfredQuest
kasias3112
00:43
9656 5e84
Reposted fromAlfredQuest AlfredQuest
kasias3112
00:43
9661 7099
Reposted fromAlfredQuest AlfredQuest
kasias3112
00:42
2365 c646 500
Reposted frommotionlessart motionlessart viairmelin irmelin
kasias3112
00:42
Reposted frompjoter pjoter viairmelin irmelin
kasias3112
00:42
kasias3112
00:42
kasias3112
00:41
8426 09f0
Reposted fromfoxhoundwolf foxhoundwolf viairmelin irmelin
kasias3112
00:40
9176 95f7 500
kasias3112
00:40
6053 d16a 500
Reposted fromhagis hagis viaoversensitive oversensitive
kasias3112
00:40
4917 2f69
Reposted fromdeadinside deadinside viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl