Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

kasias3112
13:43

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat vianojka nojka
kasias3112
13:42
Reposted fromNanaya Nanaya vianojka nojka
kasias3112
13:42
0081 d835
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianojka nojka
kasias3112
13:42
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours vianojka nojka
kasias3112
13:41
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu vianojka nojka
kasias3112
13:41
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianojka nojka
kasias3112
13:41
5297 3dcc
Reposted fromjustMeee justMeee vianojka nojka
kasias3112
13:41
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianojka nojka
kasias3112
13:41
Reposted fromthebelljar thebelljar vianojka nojka
13:40
1964 4962
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianojka nojka
kasias3112
13:40
4322 b316 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianojka nojka
kasias3112
13:40
0030 9ee6
Reposted fromimradioactive imradioactive vianojka nojka
kasias3112
13:40
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka vianojka nojka
13:40
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore vianojka nojka
13:40
He loved books; books are cold but safe friends.
Victor Hugo, Les Misérables
(via theliteraryjournals)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianojka nojka
kasias3112
13:39
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero vianojka nojka
kasias3112
13:39
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou vianojka nojka
kasias3112
13:39
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves vianojka nojka
13:38
4831 df0f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianojka nojka
kasias3112
13:38
0067 c25f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianojka nojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl