Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

kasias3112
13:08
4817 6ff2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kasias3112
13:08
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viainspirations inspirations
kasias3112
13:08
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
kasias3112
13:08
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
kasias3112
13:07
kasias3112
13:07
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viainspirations inspirations
kasias3112
13:07
0233 78bf
Reposted fromgug gug viainspirations inspirations
kasias3112
13:07
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife viainspirations inspirations
kasias3112
13:07
0887 5a25
kasias3112
13:06
Jak zacząć żyć?
kasias3112
13:06
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viainspirations inspirations
kasias3112
13:06
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viainspirations inspirations
kasias3112
13:06
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
13:05
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viainspirations inspirations
kasias3112
13:05
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
kasias3112
13:05
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viainspirations inspirations
kasias3112
13:03
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kasias3112
13:02
3684 ff54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
kasias3112
13:01
4049 08a6
kasias3112
13:01
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl