Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

11:55
kasias3112
11:54
kasias3112
11:54
3915 db9c
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
kasias3112
11:54
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
kasias3112
11:54
kasias3112
11:53
kasias3112
11:53
kasias3112
11:53
kasias3112
11:53
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viajointskurwysyn jointskurwysyn
kasias3112
11:52
3194 dabf 500
kasias3112
11:52
3482 a9b3
kasias3112
11:52
kasias3112
11:52
3223 bc48
kasias3112
11:52
kasias3112
11:51
11:51
kasias3112
11:51
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
kasias3112
11:51
1519 9880
kasias3112
11:50
kasias3112
11:50
1323 c7f0 500
Reposted fromjottos jottos viafeet-fetish feet-fetish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl