Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

kasias3112
21:52

December 31 2019

kasias3112
14:56
1492 dd17 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
kasias3112
14:55
4341 ebfb 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
kasias3112
14:54
Mam lodowate dłonie. Nie wiem już, czy to od pogody czy od mojego serca.
— Lisie myśli
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaDaisy88 Daisy88
kasias3112
14:54
kasias3112
14:53
kasias3112
14:53
9432 dc13 500
Little reminder
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin

December 15 2019

20:45
9289 a85c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafreska freska

December 12 2019

kasias3112
21:52
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
kasias3112
21:51
Za każdym razem, gdy się z kimś rozstajesz, zostawiasz u tego kogoś kawałek swojej duszy A ten ból… to jest brak tego kawałka. Boli, bo jest u kogoś innego . Czasem widzę te kawałki na różnych ludziach, jako takie małe niebieskie światełka. [ Samotáři, 2000]
— czy widzisz jak lśnię na niebiesko?
Reposted frompasazerka pasazerka viapareidolie pareidolie
kasias3112
21:51
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
kasias3112
21:50
kasias3112
21:49
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viapareidolie pareidolie
kasias3112
21:49
7026 c1b5 500
Reposted fromhrafn hrafn viaultrafioletowa ultrafioletowa
kasias3112
21:49
8244 cf2f
kasias3112
21:49
9246 d28a 500
kasias3112
21:48
6531 46a0 500
Reposted fromsavatage savatage viavictorian victorian
kasias3112
21:48
6043 583d
Reposted fromLane Lane viavictorian victorian
kasias3112
21:47
2361 d13e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafeet-fetish feet-fetish
kasias3112
21:47
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...