Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

kasias3112
21:46
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
kasias3112
21:46
3027 e975 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
kasias3112
21:46
3426 fb9a 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viazzuuoo zzuuoo

December 10 2019

kasias3112
17:09
5889 1c06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashakeme shakeme
kasias3112
17:07
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako vianebthat nebthat
kasias3112
17:07
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viarudosci rudosci
kasias3112
17:06
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viagregorczykm gregorczykm
kasias3112
17:06
1881 238e 500
Reposted fromhrafn hrafn viagregorczykm gregorczykm
kasias3112
17:04
Panie Boże spraw, żeby po prostu wyszło.                                                   
Reposted fromindiferencia indiferencia viaruk0la ruk0la
kasias3112
17:03
6163 a8b0 500
Reposted fromsoftboi softboi viacolorfulvillain colorfulvillain
kasias3112
17:03
7091 c485 500
Reposted fromhrafn hrafn viacolorfulvillain colorfulvillain
17:02
4449 8764 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoticeable noticeable
kasias3112
17:01
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaruk0la ruk0la
kasias3112
16:48
1984 80db 500
Reposted fromteijakool teijakool viaschlachtoros schlachtoros
kasias3112
16:46
4485 d51b 500
Reposted fromimbrokenrose imbrokenrose viagdaanka gdaanka
kasias3112
11:09
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viazoopa zoopa
kasias3112
11:05
3307 e26d 500

December 09 2019

kasias3112
21:50
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKacSousse KacSousse
kasias3112
21:47
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajamaicanbeat jamaicanbeat
kasias3112
12:22
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl